НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Представник від профспілкового комітету первинної профспілкової організації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Олександр Мельник пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці (ОП) технічних інспекторів праці та інших представників профспілок, яке було проведено на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ м. Київ відповідно до Плану роботи Федерації профспілок України (ФПУ) на І півріччя 2018 року, затвердженого Постановою Президії ФПУ від 21.12.2018 №П-12-6 (п. 65).

Навчання відбувалося за різними напрямками, основними серед яких були такі:

  • Законодавство України про ОП;
  • Органи державного управління та нагляду за ОП;
  • Порядок проведення навчання і перевірку знань з питань ОП посадових осіб;
  • Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист;
  • Пожежна безпека;
  • Порядок проведення атестації робочих місць;
  • Аудит системи менеджменту безпеки і гігієни праці відповідно до вимог міжнародних стандартів серії BSOHSAS 18001;
  • Зобов’язання України відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;
  • Сучасна правова база країн ЄС у сфері безпеки і гігієни праці, практика її застосування та ін.

Крім того на базі заводу залізобетонних конструкцій імені Є.Ковальської м. Київ було організоване і проведене практичне заняття, на якому відпрацьовувалась методологія розрахунку рівня безпеки праці на робочих місцях.

Прес-центр УДПУ

Версія для друку